Vua Hiệu Suất

Current Status
Not Enrolled
Price
15,000,000
Get Started

Khóa Học Giúp Bạn lập mục tiêu, quản trị thời gian hiệu quả, vượt qua trì hoãn, gấp 3 hiệu suất, và hoàn thành việc của 12 tháng chỉ trong 12 tuần.

 🎯 12 tuần học Vua Hiệu Suất để Tối Ưu Hóa 2000 tuần còn lại và tạo ra di sản cho đời sống của bạn. 

 🚀 12 tuần để đặt mục tiêu và CHỈ tập trung vào công tác quan trọng và ý nghĩa. 

🎯 12 tuần để CHIẾN THẮNG trì hoãn và mọi xao lãng. 

🪐 12 tuần loại bỏ những kẻ cướp phá thời gian của bạn khỏi lịch trình Hiệu Suất Cao.

Các nội dung học tập:

 • ✔ Làm việc năng suất cao 
 • ✔ Quản lý thời gian hiệu quả
 • ✔ Ưu tiên việc quan trọng 
 • ✔ Lập kế hoạch sắc bén 
 • ✔ P.R.I.M.E.R
 • 🚫 Kỷ luật tốt
 • ✔ Ra quyết định 1 phút
 • ✔ Sử/Tận dụng công nghệ
 • ✔ Không sao lãng
 • ✔ Không trì hoãn
 • 👣Đọc nhanh – Nhớ lâu 
 • 👣Ghi chép hiệu quả
 • ✔ Ý tưởng – Sáng tạo
 • ✔ Siêu ý thức
 • 🚫 Tư duy ngược / phản biện (biện luận, tranh luận, tranh luận thua).
 • 👣Đòn bẩy
 • ✔ Kết quả
 • ✔ Tự do
 • ✔ Ủy thác
 • ✔ Đội nhóm 1+1=11
 • ✔ Thời gian nhàn rỗi (sống 24h/1 ngày)
 • ✔Tập trung – Tập trung
 • ✔Việc đơn nhiệm
 • ✔Tiêu diệt 10 kẻ cắp thời gian 
 • 👣Cân bằng cuộc sống 
 • 👣Nghỉ ngơi / thư giãn

👉 Xem ngay Video Module 1 #VuaHieuSuat:

Viết một bình luận

%d bloggers like this: