Trò chuyện hôn nhân

Series Talkshow về 7 chủ đề nền tảng vô cùng quan trọng trong đối với mọi cuộc hôn nhân.
Bạn sẽ nghe về:

  • Làm vững mạnh kết nối
  • Nghệ thuật giao tiếp
  • Giải quyết xung đột
  • Sức mạnh của sự tha thứ
  • Ảnh hưởng của gia đình
  • Tình dục vui thỏa
  • Yêu thương bằng hành động

LƯU Ý: Chương trình CHỈ DÀNH CHO các CẶP ĐÔI vợ chồng CÙNG THAM GIA. Nếu bạn chỉ có một mình, chương trình này không phù hợp dành cho bạn.

%d bloggers like this: